Spolupráce - po osobní konzultaci
Ceny se pohybují dle náročnosti, zahrnuje sestavení individuálního tréninkového plánucca 700-1 500 Kč/hod
Skupinové lekce
10 lekcí2 000 Kč
15 lekcí2 925 Kč
20 lekcí3 800 Kč
Samostatná lekce260 Kč

* Po osobní domluvě
Ceny jsou smluvní
Skupinové lekce - klient může na lekci pouze s platnou rezervací, kterou musí mít nejpozději 2 hodiny před zahájením lekce.
Maximální kapacita na skupinovou lekci je 8 osob.
Platnost permanentek na osobní tréninky a skupinové jsou 4 měsíce od zakoupení.
Pokud klient zruší lekci 24 hodin před tréninkem, lekce se započítává jako odcvičená.